BIZIM ISTIQAMƏTLƏR

Azərbaycan

Rəsmi adı: Azərbaycan Respublikası
Yerləşmə: Cənubi Qafqaz, Xəzər Dənizinin qərb sahilində, Rusiya, Iran, Türkiyə, Gürcüstan və Ermənistanla həmsərhəddir
İqlim: yarımsəhra ve quru çöl
Təbii sərvətlər: neft, təbii qaz, dəmir filizi, əlvan metallar, alüminium
Siyasi sistem: demokratik, konstitusional, dünyəvi, unitar respublika
Paytaxt: Baki
Ərazisi: 86, 6 kvadrat kilometr.
Əhalisi: 9593,0 min nəfər (2015-ci ilin əvvəlində)
Rəsmi dil: Azərbaycan dili
Saat: gta + 4 saat (****)

 

Azərbaycan sözünün mənbələri qədim zamanlara dayanır. Xatırladaq ki, ən qədim tanınmış yazı mənbələri 6-cı əsrdə yazılmış Suriya dövrünün Karki De Bet Seloh salnamısidir. Bununla yanaşı, eramızdan əvvəl 8-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan haqqında daha qədim bir mənbəyə də rast gəlinir.
Salnamədə yazılır: "... Arbak, Midiya imperiyasında Adubad adlanan möhkəm bir divar hördürdü və onu öz adınaAdorbaiqan ölkəsi adlandırdı." "Ador Bad Aqan" "yanğın tanrısı tərəfindən qorunan bir yer" deməkdir. Ölkəni fəth etmək və Islamı yaymaq üçün bölgəyə gələn ərəblər ölkəni "Azər-Baiqan" adlandırdılar. Bu sözün daha sonrakı mənşəyi məlumdur. Azərbaycan müstəqil coğrafi, iqlim və geosiyasi xüsusiyyətlərə malik bir ölkədir.

 

Milli bayramlar
1-2 yanvar - yeni il ərəfəsi
8 mart - qadınlar günü
20-24 mart - novruz bayramı (bahar şənliyi)
9 may - faşizm üzərində qələbə günü
28 may - respublika günü
15 iyun - milli qurtuluş günü
26 iyun - silahlı qüvvələr günü
18 oktyabr - müstəqillik günü
9 noyabr - dövlət bayrağı günü
12 noyabr - konstitusiya günü
17 noyabr - milli dirçəliş günü
31 dekabr - dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü
Qurban bayramı və ramazan bayramı - 2 gün - bu dini bayramların qeyd edilmə günləri ay təqviminə uyğun olaraq hər il dəyişir.
Qanlı Yaddaş:
20 yanvar -  ümumxalq hüzn günü
26 fevral – Xocalı soyqırımı
31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü
 

DÖVLƏT STRUKTURU VƏ SİYASİ SİSTEM
Azərbaycan Respublikası hüquqi cəhətdən formalaşmış, dünyəvi respublikadır. Dövlət idarəsi səlahiyyətlərin bölünməsi prinsipi ilə həyata keçirilir: qanunvericilik, icra və məhkəmə.
Prezident dövlət başçısıdır və icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsi üçün demokratik qaydada qərarlı siyasəti həyata keçirir. Prezident beş il müddətinə birbaşa səsvermə yolu ilə seçilir. Qanunvericilik hakimiyyəti milli məclis tərəfindən həyata keçirilir və bu, bir millət vəkili olan parlamentdir. Bu, ilk növbədə, keçmişdən sonrakı və mütənasib təmsil Olunmuş birləşmiş sistem əsasında beş il müddətinə seçilmiş 125 deputatdan ibarətdir. Sovet dövründən sonra demokratiya vaxt keçdikcə daha da inkişaf etmişdir.  Əsas partiyaların adları: "Yeni Azərbaycan", "İstiqlal", "Müsavat" (1918-1920-ci illərdə müstəqil azərbaycanda hakimiyyətin dirçəlişi), "Azərbaycan xalq cəbhəsi partiyası "," Azərbaycan sosial-demokrat partiyası "və s. Baş nazir nazirlər kabinetinə rəhbərlik edir. Nazirlər kabineti  icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə yaradılan orqandır. Məhkəmə hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının üç müstəqil məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir: Konstitusiya məhkəməsi, Ali məhkəmə və İqtisadi məhkəmə.

Azərbaycan respublikasının rəsmi dili cənub-qərbi türkdilli oğuz ailəsinin üzvü olan Azərbaycan dilidir. Qeyri-rəsmi olaraq rus və ingilis dili kimi digər dillər də istifadə olunur.

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası məktəblərdə tədris ediləcək və bütün nəşrlərdə istifadə oluna bilən bütün etnik qrupların dillərinin sərbəst istifadəsinə və inkişafına təminat verir. Dini etiqad azadlığı da konstitusiyada təsbit edilmişdir. Azərbaycanda əksəriyyət İslam dininə sitayiş edir. Azərbaycanda şiə və sünni arasında çox fərq yoxdur, lakin rəsmi olaraq əhalinin üçdə ikisi şiə, üçdə biri isə sünnidir. Həmçinin rus pravoslav kilsəsi, erməni qriqoryan kilsəsi, üç yəhudi sinaqoq, bir gürcü pravoslav kilsəsi, on üç qədim imanlı rus kilsəsi (yerli olaraq "malakan"), bir lüteran, bir neçə baptist, bahai və bir Hare Krishna təşkilatı mövcuddur.

Azərbaycan dövlətinin dünyəvi xarakterini əks etdirmək üçün nikah, boşanma və vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına aid olan elementlər üçün vətəndaşlıq qanunvericiliyi hazırlanır.

 

ƏHALİ
Azərbaycanın əhalisi 2015-ci ilin əvvəlində 9593,0 min nəfər təşkil edir və onların əksəriyyəti məhsuldar yaşda, yəni 15 yaşdan 64 yaşadəkdir. Əhalinin yaşı orta hesabla 27,7 olan Azərbaycan olduqca gənc, canlı və dinamik əhaliyə malikdir. Müsbət əhalinin artım tempi 0,66% (2010-cu ildə), doğum səviyyəsi 20,74 doğum / 1000 əhaliyə bərabərdir və eyni dövrdə 9,75 ölüm / 1000 əhali səviyyəsində ölüm nisbəti -4,38 immiqrantın (məcburi köçkünlərin) ) / 1000 əhali olmuşdur.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzündən həll olunmamış ictimai və səhiyyə məsələlərinə baxmayaraq, Azərbaycanda körpə ölümü hələ də aşağı səviyyədədir.

 

 

VALYUTA
Azərbaycanın milli valyutası Azərbaycan manatıdır (AZM). Bütün banklarda xarici valyuta və səyahət çekləri azərbaycan manatı üçün dəyişdirilə bilər. Bundan əlavə, valyuta hər yerdə tapıla bilən bütün rəsmi valyuta nöqtələrində mübadilə edilə bilər. Ölkədən gedənə qədər bütün mübadilə qəbzlərini saxlamaq lazımdır. Müvafiq olmayan şəxslərlə valyutanı dəyişənlər aldatma və fırıldaqçılıq qurbanına çevrilmə riskini alır və hər hansı sui-istifadə hallarına tam məsuliyyət daşıyırlar.
Bir qayda olaraq, bir çox oteldə kredit kartı ilə ödəniş etmək mümkündür. Lakin, kredit kartlarının qəbulunu əvvəlcədən təsdiqləməyi tövsiyə etdik. Nağd pul maşınları (atm) ən əhəmiyyətli biznes mərkəzlərində, ticarət mərkəzlərində və yeraltı stansiyalarda yerləşir.